Στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών Netschools Συμεωνίδης διδάσκονται και πιστοποιούνται οι παρακάτω έξι γλώσσες:

  1. Αγγλικά
  2. Γερμανικά
  3. Γαλλικά
  4. Ισπανικά
  5. Ιταλικά
  6. Ελληνικά ως ξένη γλώσσα
Ξενες γλωσσες

Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών. Παρέχουμε τη δυνατότητα ομαδικών και εξατομικευμένων μαθημάτων τα οποία προσαρμόζουμε στο επίπεδο γνώσης σας.

Συνεπώς, φροντίζουμε για την απόκτηση πιστοποίησης, τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, την επαγγελματική ορολογία, την εξάσκηση και βελτίωση του προφορικού και του γραπτού σας λόγου σε ένα  περιβάλλον όπου οι σύγχρονες συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού επιβάλλουν την διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας όπου οι ξένες γλώσσες παίζουν αναπόφευκτα πρωτεύοντα ρόλο.

Μαθήματα για παιδιά & εφήβους
Μαθήματα για ενήλικες