Στα φροντιστήρια Netschools Συμεωνίδης παρέχουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε:

  • Επαγγελματίες στην εκπαίδευση των Ξένων Γλωσσών
  • Στελέχη φροντιστηρίων που κατέχουν διοικητικές θέσεις εργασίας
  • Εργαζόμενους φροντιστηρίων που κατέχουν θέσεις γραμματειακής υποστήριξης
  • Καθηγητές ξένων γλωσσών
  • Επαγγελματίες που αναζητούν θέση εργασίας σε φροντιστήρια
  • Σχολή γονέων και εκπαίδευση στην ανάπτυξη υποστηρικτικών δεξιοτήτων για την επίτευξη ποιοτικής και λειτουργικής σχέσης γονέα-παιδιού, γονέα-εφήβου
εκπαιδευτικα σεμιναρια