Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία συνδέεται με την ευρύτερη έννοια του σεβασμού. Από το 1976 προσφέρουμε, ανελλιπώς και με σεβασμό, υπηρεσίες στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να συμμετέχουν βιωματικά στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών μέσα από διάφορες θεματικές ενότητες, θέτοντας παράλληλα στέρεες βάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης που επιθυμούν.

Ο σεβασμός προς τους μαθητές και τους γονείς της εκπαιδευτικής μας κοινότητας αποτελεί τον πυρήνα μιας υγιούς σχέσης της οποίας το βασικό χαρακτηριστικό είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συμπληρωματικότητα, καθώς γονείς και εκπαιδευτικοί στοχεύουμε και αγωνιζόμαστε για τον ίδιο σκοπό που δεν είναι άλλος από την πρόοδο των μαθητών μας. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία αποτελείται από τα εξής χαρακτηριστικά:

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Η βασική και αμοιβαία εμπιστοσύνη που καλλιεργούμε αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία θετικού κλίματος στις σχέσεις γονέων, μαθητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού. Με απλά λόγια επιχειρούμε να καλλιεργούμε ένα ποιοτικό κλίμα και μία δημιουργική ατμόσφαιρα μέσα και έξω από τις τάξεις έτσι ώστε να διευκολύνονται οι σχέσεις και τα δυναμικά που αναπτύσσονται μεταξύ της διεύθυνσης, των καθηγητών, των μαθητών, των γονιών και του διοικητικού προσωπικού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η αποτελεσματική συνεργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας διαδικασίας συσχετισμών, αλληλουχίας και συμπληρωματικότητας όπου διεύθυνση, καθηγητές, γονείς, παιδιά και γραμματείς συνυπάρχουν, αλληλεπιδρώντας σε καθημερινή βάση.

ΕΥΘΥΝΗ

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Προωθούμε την ιδέα ότι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που σέβεται το σκοπό του, οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη μίας ολιστικής και υπεύθυνης στάσης απέναντι στα παιδιά ως οντότητες και κατ’επέκταση υπό διαμόρφωση προσωπικότητες που αξίζουν το καλύτερο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πάνω από όλα φροντίζουμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η εκπαιδευτική μας διαδικασία έχει πάνω από όλα επίκεντρο την ασφαλή διαμονή των παιδιών στους χώρους του φροντιστηρίου. Συνεπώς, ότι πράττουμε γίνεται πάντοτε με αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα για την ασφάλειά των παιδιών και των εφήβων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υποστηρίζουμε τους μαθητές μας ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους τους μέσα από δημιουργικές διαδρομές. Η υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας.

εκπαιδευτικη-υποστηριξη-netschools-συμεωνιδης