Η υπηρεσία συμβουλευτική (coaching) προσφέρεται από επαγγελματίες του χώρου και λειτουργεί εξατομικευμένα, με στόχο τη προσωπική ή επαγγελματική σας ανάπτυξη αλλά και την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού σας στόχου. Απευθύνεται σε:

  1. Επαγγελματίες εργαζόμενους
  2. Στελέχη εταιρειών
  3. Επαγγελματίες στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης
  4. Καθηγητές ξένων γλωσσών
  5. Γονείς
  6. Φοιτητές
συμβουλευτική εργαζομένων

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας