Στα  φροντιστήρια ξένων γλωσσών NetSchools Συμεωνίδης, τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών. Παρέχουμε τη δυνατότητα ομαδικών και εξατομικευμένων μαθημάτων τα οποία προσαρμόζουμε στο επίπεδο γνώσης σας.

Συνεπώς, φροντίζουμε για την απόκτηση πιστοποίησης, τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, την επαγγελματική ορολογία, την εξάσκηση και βελτίωση του προφορικού και του γραπτού σας λόγου σε ένα  περιβάλλον όπου οι σύγχρονες συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού επιβάλλουν την διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας όπου οι ξένες γλώσσες παίζουν αναπόφευκτα πρωτεύοντα ρόλο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Τα μαθήματα ξένων γλωσσών που απευθύνονται σε παιδιά και έφηβους γίνονται είτε ομαδικά είτε εξατομικευμένα. Στο πλαίσιο των μαθημάτων παρέχονται:

 • Αξιολόγηση των μαθητών μας συνδυαστικά μέσω ποσοτικών αλλά και ποιοτικών κριτηρίων.
 • Λιγότερη εργασία στο σπίτι και περισσότερη δουλειά στην τάξη.
 • Διδασκαλία με χρήση τεχνολογικών και διαδραστικών συστημάτων τα οποία προσαρμόζουμε στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών μας.
 • Δημιουργική Διδασκαλία με χρώμα, φαντασία, ενσυναίσθηση, ευαισθησία και κατανόηση.
 • Karaoke Projects με τα lyrics των τραγουδιών.
 • Προβολές ταινιών και YouTube videos με Αγγλικούς υπότιτλους.
 • Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων με τη χρήση social media με στόχο την διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών μας έτσι ώστε να είναι συμβατοί σ’ ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης.
 • Ενισχυτική αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών του σχολείου.
 • Καλλιέργεια ενός ποιοτικού κλίματος και μίας ατμόσφαιρας εντός της τάξης όπου ευνοούνται και ενθαρρύνονται τα παιδιά να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να βελτιώνονται συνολικά και συστηματικά.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τα μαθήματα ενηλίκων γίνονται σε ολιγομελή τμήματα ή εξατομικευμένα, και  είναι σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στο επίπεδο γνώσης και τις ανάγκες των ενηλίκων. Ενδεικτικά απευθύνονται σε:

 • Αρχάριους αλλά και προχωρημένους  που επιθυμούν να αποκτήσουν κάποια πιστοποίηση.
 • Ενήλικες με πιστοποιημένη γνώση που επιθυμούν τη βελτίωση μέσα από λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, ιστορικά, κοινωνιολογικά κείμενα καθώς επίσης και social media(YouTube).
 • Ενήλικες που επιθυμούν εξειδικευμένα μαθήματα επαγγελματικών Αγγλικών ESP (English for Specific Purpose) (π.χ banking, economics and finance, management-marketing, medicine, law, business, Sociology, History, Medicine, Engineering, Mental health κ.ο.κ).
 • Μαθήματα σε φοιτητές για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.
 • Μαθήματα σε φοιτητές που στόχο έχουν τη μετάβαση και συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό.
 • Μαθήματα σε ενήλικες με σκοπό την απόκτηση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.
 • Αγγλικά για στελέχη εταιρειών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Μεταφράσεις πάσης φύσεως κειμένων και εγγράφων.

Διορθώσεις κειμένων και εγγράφων που έχουν ήδη μεταφραστεί (editing).