ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Σαβαγηνών 95, Λαμπρινή  τηλ.: 2102524114

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Διοπόλεως 1, τηλ.: 2102528747

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Αιγοσθενών & Αγίου Σπυρίδωνος 71, τηλ.: 2102224200

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ουρανουπόλεως και Χριστιανουπόλεως-Βόλβης 9, τηλ.: 2102934044

ΓΡΑΦΕΙΟ εξατομικευμένης εκμάθησης ξένων γλωσσών και συμβουλευτικής (coaching): Κηφισίας 166Α και Σοφοκλέους 2, Μαρούσι