Μαθήματα

Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών. Παρέχουμε τη δυνατότητα ομαδικών και εξατομικευμένων μαθημάτων τα οποία προσαρμόζουμε στο επίπεδο γνώσης σας.

Συνεπώς, φροντίζουμε για την απόκτηση πιστοποίησης, τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, την επαγγελματική ορολογία, την εξάσκηση και βελτίωση του προφορικού και του γραπτού σας λόγου σε ένα  περιβάλλον όπου οι σύγχρονες συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού επιβάλλουν την διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας όπου οι ξένες γλώσσες παίζουν αναπόφευκτα πρωτεύοντα ρόλο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

γλώσσες

Γλώσσες Netschools Συμεωνίδης

παιδιά

Ξένες γλωσσες παιδια Netschools Συμεωνιδης

ενήλικες

Ξενες γλωσσες Ενηλικες Netschools Συμεωνιδης