Μήνυμα Διεύθυνσης

Πάνω από όλα σεβασμός:

“Εδώ τα παιδιά αποκτούν εμπειρίες ζωής και δημιουργούν σχέσεις ζωής”

Σε μια εποχή που η ποιότητα θυσιάζεται στο βωμό τουΝικος Συμεωνιδης γρήγορου κέρδους, οι αξίες και τα ιδανικά βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, εμείς συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εκείνες τις θέσεις που αποτελούσαν ανέκαθεν το συνεκτικό αρμό μιας επιτυχημένης ιστορικής διαδρομής στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία συνδέεται με την ευρύτερη έννοια του σεβασμού. Από το 1976 προσφέρουμε, ανελλιπώς και με σεβασμό, υπηρεσίες στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ο σεβασμός προς τους μαθητές και τους γονείς της εκπαιδευτικής μας κοινότητας αποτελεί τον πυρήνα μιας υγιούς σχέσης της οποίας το βασικό χαρακτηριστικό είναι η σοβαρότητα, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, και η συμπληρωματικότητα, καθώς γονείς και εκπαιδευτικοί στοχεύουμε από κοινού για την πρόοδο και την εξέλιξη των μαθητών/τριών μας. Στο πυρήνα της φιλοσοφίας μας βρίσκεται η αέναη προσπάθεια να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη μύηση των παιδιών σ’ ένα διεθνές πεδίο γνώσεων και κουλτούρας καθιστώντας τους συν τώ χρόνω πολίτες μιας ευρύτερης και εκτός συνόρων κοινότητας!

Ο αναστοχασμός και η αυτοκριτική αποτελούν όχημα αυτοβελτίωσης της εκπαιδευτικής μας κοινότητας βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι η βασική εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών μας αλλά και των γονιών τους.