Μήνυμα Διεύθυνσης

Σε μια εποχή που η ποιότητα θυσιάζεται στο βωμό τουΝικος Συμεωνιδης γρήγορου κέρδους, οι αξίες και τα ιδανικά βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, εμείς συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εκείνες τις θέσεις που αποτελούσαν ανέκαθεν το συνεκτικό αρμό μιας επιτυχημένης ιστορικής διαδρομής στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Ο αναστοχασμός και η αυτοκριτική αποτελούν όχημα αυτοβελτίωσης της εκπαιδευτικής μας κοινότητας βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι η βασική εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών μας αλλά και των γονιών τους.