Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών NetSchools Συμεωνίδης δραστηριοποιούνται στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από το 1976. Όλα αυτά τα χρόνια, φροντίζουμε συνεχώς για την αναβάθμιση και την εξέλιξη των υπηρεσιών μας. Απώτερος στόχος μας είναι η μεταλαμπάδευση της αγάπης και της βαθιάς γνώσης των ξένων γλωσσών σε σπουδαστές κάθε ηλικίας, καθώς και η απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων για την επίτευξη των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους στόχων.

Με σταθερή παρουσία και προσφορά στις περιοχές της Λαμπρινής, του Περισσού, του Γαλατσίου και της Ριζουπόλεως εκπαιδεύουμε  γενιές ανθρώπων στις ξένες γλώσσες, δημιουργώντας τη προοπτική στους αποφοίτους μας να πορεύονται σε ανοιχτούς ορίζοντες, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ευρύτερης διάδρασης, αλληλεπίδρασης και δικτύωσης.

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Netschools Συμεωνιδης

Τι μας ξεχωρίζει

  • Προσεγγίζουμε μεθοδολογικά την εκπαιδευτική διαδικασία με δημιουργικό και βιωματικό τρόπο επιτυγχάνοντας την αποτελεσματική χρήση της ξένης γλώσσας.
  •  Η χρήση νέας τεχνολογίας και μοντέρνων μέσων αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας. 
  • Η λογοτεχνία και οι θεματικές ενότητες που επιλέγονται λειτουργούν ως προστιθέμενη αξία στη διαδικασία εκμάθησης των ξένων  γλωσσών.
  • Τα ολιγομελή μας τμήματα έχουν στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ μαθητών και δασκάλων και την καλύτερη διαχείριση της τάξης 
  • Προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ανάγκες των μαθητών μας.
  • Συμμετοχή των μαθητών μας σε ομάδες εργασίας με στόχο τη καλλιέργεια ενός ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας. 
  • Το θετικό κλίμα και η ατμόσφαιρα που καλλιεργούμε στις τάξεις μας έχει ως αποτέλεσμα την ποιοτική διαδραστική σχέση μεταξύ μαθητών και δασκάλων.
  • Αναπτύσσουμε και ενδυναμώνουμε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για τη χρήση της ξένης γλώσσας.